Dân số Anh Quốc đang là một trong những chủ đề quan trọng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Với lịch sử và văn hóa phong phú, Anh đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều người muốn xây dựng cuộc sống mới.

Tuy nhiên, như bất kỳ quốc gia nào khác, dân số Anh cũng đang gặp phải nhiều thách thức và ảnh hưởng từ các yếu tố như di cư, tỷ lệ sinh con và sự biến đổi trong cơ cấu tuổi tác.